حق الوکاله توافقی

وکالت عقدی از زمره عقود مصرح در قانون مدنی که هم مشمول ماده 190قانون مدنی میگردد و هم قواعد خاص آن باید وفق قانون مدنی و قانون وکالت رعایت گردد. وکالت از زمره عقود جایز است بدین معنا که طرفین هرزمان اراده کنند میتوانند آنرا فسخ نمایند عقد جایز درمقابل عقد لازم قرار میگیرد. طرفين عقد وکالت میتوانند در ضمن یک عقد خارج لازم و یا قید شروطی در همان عقد وکالت برای فسخ قرارداد محدودیت هایی ایجاد کنند.

وکالت میتواند بصورت مجانی انجام شود یا با اجرت به همین خاطر اختیار نمودن وکیل بمعنای تمکن مالی فرد نیست. وکالت در دادگستری و مراجع قضایی حتما باید بوسیله وکیل رسمی دادگستری و دارندگان پروانه وکالت صورت بگیرد و افراد عادی نمیتوانند وکالت پرونده های قضایی را بپذیرند پس باید در انتخاب وکیل خود احتیاط نمود و حتما با کسانی قرارداد وکالت منعقد گردد که از صحت پروانه وکالت آنها اطمینان حاصل کرده باشیم.

حق الوکاله یا همان حق الزحمه وکیل دادگستری میتواند وفق آیین نامه به اندازه تعرفه تعیین شود و میتواند هم با توافق ميان وکیل و موکل تعیین گردد در اینصورت بهتر است یک قرارداد خصوصی میان طرفین منعقد گردد به کسی که به وکیل وکالت میدهد موکل میگویند. حق الوکاله را میتوان بصورت اقساطی هم پرداخت نمود البته بستگی به توافقات فی مابین وکیل و موکل دارد وکیل نمی تواند همزمان وکالت شاکی و متهم را دریک پرونده برعهده بگیرد.

وکیل خوب در کرج، حق الوکاله اقساطی، حق الوکاله توافقی، وکیل، حق الوکاله، وکیل خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *