رفع سوء اثر چک

در این مطلب راهنمایی های موثری بابت رفع سوءاثر از سوابق چکهاي برگشتي اشخاص را به شما ارائه دهیم.

 طبق بخشنامه های بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک  برگشتي از طريق شعب و واحدهای بانکها در صورت تأمين موجودي و پاس نمودن چک، ارائه لا شه چک به شعبه، ارائه رضا يتنامه محضري ذي نفع چک به شعبه، واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدودکردن آن به مدت  دو سال و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب  / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382 در خصوص مرور زمان به صور ذيل امکان پذير است.

دفتر کرج 02632203370 – 09129401481 – 09120489692

دفتر تهران 02144263437 – 09129401483

حال به صورت تکمیلی مطالب ذیل ارائه خواهد شد تا شما بتوانید امور مربوط به رفع سوء اثر چک را انجام دهید. البته شما می توانید وکیل چک در کرج را انتخاب کنید و بسته به مقدار مبلغ چک وکیل پایه یک دادگستری را به استخدام خود درآورید. به مطالب ذیل با توجه دقت نمایید و از آنها استفاده خود را ببرید.

 ١-  مورد اول به صورت تأمين موجودی  صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاري خود واريز نموده و پس از دريافت مبلغ چک توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن بر اساس صورتحساب مشتری اقدام لازم را انجام می دهد.  (طبق بخشنامه طب / 2666 مورخه 8/8/1387)

 ٢-  اقدام دوم ارائه لاشه  چك به شعبه  صاحب حساب جاری يا وکيل قانوني وی پس از اخذ لاشه چک از ذي نفع، جهت رفع سوءاثر آن را به شعبه مراجعه مي نمايد ( طبق بخشنامه طب/ ۲۶۶۶ مورخ 8/8/1387)

 ۳- یا با ارائه دادن رضايتنامه دفترخانه ای ذينفع چک به شعبه  صاحب حساب جاری مبلغ چک را به ذي نفع پرداخت نموده، اما لاشه چک (به دلايل مختلف از جمله به سرقت رفتن ، مفقود شدن، ، سوختن و یا هر دلیل دیگر ) به شعبه تحويل نمي شود. در اين هنگام ذينفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمي نسبت به چک موردنظر رضايت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاري با ارائه رضايتنامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع  سوءاثر از چک موردنظر را انجام نمايد  (طبق بخشنامه طب/ ۲۶۶۶ مورخ 8/8/1387) این امر را میتوان به یک وکیل خوب در کرج بسپارید.

 ۴- واريز مبلغ چک به حساب جاری ومسدودن نمودن آن به مدت دو۲سال  ، اگر دسترسي به ذينفع چک امکان پذير نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک و يا رضايتنامه محضری ذ ینفع به بانک نباشد ، مشتري می تواند معادل مبلغ چک و يا چکهای برگشتی ر ا به حساب خویش واريز و از شعبه کتباَ درخواست نمايد که مبلغ يا مبالغ واريزی به حساب جهت پرداخت چک يا چکهای برگشتي نزد شعبه مسدود و تا تعيين تکليف قطعي چک و يا حداکثر به مدت ۲۴ ماه دو سال قابل برداشت نباشد، اين امر در صورتي است که حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد (بخشنامه شماره طب/ ۳۵۰۰ مورخ 17/9/1380) توانایی این کارها از دست بهترین وکیل در کرج بر می آید.

  ۵- مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب/ ۹۹۹  به منظور مساعدت به مشتريان بانکها بخشنامه هاي طب / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382، طب/ 2300 مورخ 26/11/1384 و طب/ 1260 مورخ 22/9/1385 به بانكها ابلاغ شد.  براساس بخشنامه هاي مزبور اين امکان براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم شد تا بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبناي مانده تعداد چکهاي برگشتي و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکي نظير افتتاح حساب جاري جديد و دريافت دسته چک جديد بهره مند شوند.  اهم مفاد بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ 11/3/1382 در خصوص مدت نگهداري سوابق چکهاي برگشتي در بانک اطلاعاتي اين اداره به شرح ذيل مي باشد.

تلفن وکیل در کرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *