وکیل مهریه در کرج

وکیل مهریه در کرج

 

مهریه مالی است که در زمان عقد ازدواج دائم یا موقت به زوجه تعلق میگیرد و جز حقوق مالی زوجه و دیون مرد شمرده میشود. از زمان انعقاد عقد ازدواج زن مالک مهریه است مطالبه مهریه میتواند عندالمطالبه باشد یعنی هرزمان زوجه درخواست نماید باید به او پرداخت شود و اگر عندالاستطاعه باشد پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد میشود .

 

چیزی که به عنوان مهریه تعیین میشود باید مالیت داشته باشد یعنی قابل تبدیل به پول باشد و همینطور چیزی باشد که مرد قانونا قادر به تسلیم آن به زوجه باشد مهریه میتواند انجام کاری باشد . اینکه در قانون اخیر گفته شده مهریه 110 سکه یا معادل آن است به آن معنا نیست که زوجه نتواند بیشتر از آن تعیین نماید بلکه به این معناست که تا 110 سکه باید مرد مهریه را پرداخت کند و اگر نتواند باید عدم توانائی مالی اش را اثبات نماید اما مازاد بر110 سکه اصل بر عدم توانایی مالی مرد است و اینجا زوجه است که باید اثبات کند مرد توانایی مالی دارد. مرد نمیتواند مالی را که متعلق به غیر است به عنوان مهریه همسرش تعیین نماید مهریه به ارث میرسد و جز دیون ممتاز است اگر تاجری ورشکست شود در زمان پرداخت دیونش اولویت با مهریه همسرش است البته امروزه این امر حربه ای شده برای تجار ورشکسته که برای فرار از پرداخت دیونشان با تبانی همسرشان شده است و مبادرت به طرح دعوای صوری میکنند از ماده 1078 تا 1101 قانون مدنی درباره مهریه گفته شده مهریه به نرخ روز قابل مطالبه است .

 

شماره های تماس با موسسه حقوقی:

02632203370 – 09129401482 – 09120570475

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *