وکالتنامه طلاق در ایران

 

با توجه به نیاز تعدادی از افراد در جامعه به وکالت طلاق از طرف مرد به زوجه این نیاز را دیدیم و برای رفع آن در ذیل نمونه وکالتنامه های طلاق که از طرف مرد به زن را مشاهده می کنید. البته به شما عزیزان توصیه می گردد به تذکر ذیل توجه نمایید.

 

شماره تماس جهت تنظیم وقت مشاوره با وکیل خانواده            نمونه وکالتنامه وکیل

 

09129401481   —   09129401482  

 

تذکر مهم: نظر به اینکه متن حاضر بصورت کلی و پیش فرض تنظیم شده ، لذا قبل از استفاده توصیه می شود با توجه به نیاز و شرایط مختص خود مشاوره دقیقتری با اینجانب بعمل آورید .

 

نمونه وکالتنامه طلاق

 

موکل : آقای…….. فرزند…… شماره شناسنامه….. صادره از…. متولد………. بشماره ملی…… ساکن………

 

وکیل : خانم…….. فرزند……. شماره شناسنامه ……..صادره از…….. متولد…….. بشماره ملی……. ساکن………

مورد وکالت در طلاق شامل موارد ذیل می شود : تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی در هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دیگر مراجع صالحه و ذیربط و تقدیم دادخواست و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری و مطلقه نمودن خانم … (وکیل) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی مابین آنان به هر قسم از طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن العقد ، تعیین تکلیف حضانت و ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی ، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری ، حق اعتراض به رای ، تجدیدنظر و فرجام خواهی و حق اسقاط آنها ، استرداد دعوی یا دادخواست و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد .

 

حدود اختیارات در وکالت در طلاق : وکیل مرقوم با حق توکیل بغیر جزا”و یا کلا”و لوکرارا” و مع الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیارتام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وکیل و انجام هرگونه عمل مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .

راه های ارتباط با ما:

09129401481

09120489692

09129401482

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *