آیا وکیل برای تخلیه ملک ضروری است؟

آیا وکیل برای تخلیه ملک ضروری است؟ آیا وکیل برای تخلیه ملک ضروری است؟ شاید برای خیلی افراد داشتن وکیل برای تخلیه ملک غیر ضروری باشد. یعنی به این شکل مه در فکر داشته باشند که خودشان پیگیر این کار باشند. اگر شما جز مالکانی هستید که مستاجر خیال تخلیه ملک را ندارد می توانید […]