وکیل کيفری

وکیل کيفری دعاوی کيفری انواع مختلف دارد و بسته به نوع مجازات و رفتار مجرمانه به جرائم سنگین و سبک اصطلاحا تقسیم میشود که یک وکیل کیفری کاملا از جزئیات آن اطلاع دارد. در گذشته جرائم با مجازات خفیف را جنحه می گفتند و جرایم سنگین مثل قتل را جنایت می گفتند. وقتی جرمی اتفاق میافتد ممکن است توسط ضابطین کشف شود یا […]