آیا وکیل برای تخلیه ملک ضروری است؟

آیا وکیل برای تخلیه ملک ضروری است؟ آیا وکیل برای تخلیه ملک ضروری است؟ شاید برای خیلی افراد داشتن وکیل برای تخلیه ملک غیر ضروری باشد. یعنی به این شکل مه در فکر داشته باشند که خودشان پیگیر این کار باشند. اگر شما جز مالکانی هستید که مستاجر خیال تخلیه ملک را ندارد می توانید […]

وکیل تخلیه ملک فوری در کرج

وکیل تخلیه ملک فوری در کرج وکیل تخلیه ملک فوری در کرج در شرایطی که مستاجر به تعهدات خویش مخصوصا مالی عمل نکند و بطور مثال اجاره بها یا سایر هزینه های خویش را به موجر یا همان مالک پرداخت نکند مالک ساختمان اداری تجاری مسکونی صنعتی و … می تواند از مستاجر شکایت کند […]