وکیل کیفری کرج

وکیل کیفری کرج دعاوی کیفری زمانی مطرح میشود که یک رفتار مجرمانه اتفاق افتاده باشد و شاکی خصوصی یا دادستانی به عوان مدعی العموم وارد شده باشد و رسیدگی به آن شکایت را خواستار باشد. دعاوی کیفری در کرج ابتدا به ساکن در دادسرا مطرح میشود و تحقیقات مقدماتی آنها در دادسرا انجام میشود بعد از تکمیل تحقیقات […]