وکیل دیه در کرج

وکیل دیه در کرج   پس از حکمی که دادگاه برای ضارب مشخص می کند باید دیه پرداخت کند. در بیشتر مواقع شخص خیلی تمایلی ندارد که دیه بدهد. در این گونه موارد شما نیاز به وکیل دیه در کرج دارید. در مواردی خاص که ضارب مشخص هم نباشد شما می توانید دیه خود را دریافت نمایید […]