طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن به صورت کلی زن حق طلاق را ندارد و درخواست طلاق از طرف زن به سختی ممکن است زیرا طلاق حقی است که به مرد داده شده مگر زن یکی از موارد ذیل را دارا باشد. در شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج قانون میتواند به زن حق را بدهد. در […]

وکیل در تهران

وکیل در تهران وکلای موسسه حقوقی مهر در تهران در پذیرش کلیه دعاوی حقوقی شما را یاری می دهند: وکیل ملکی در تهران وکیل دعاوی حقوقی در تهران وکیل دعاوی کیفری جزایی در تهران وکیل خانواده در تهران, وکیل طلاق در تهران وکیل امور قراردادها در تهران وکیل دعاوی خانواده در تهران مشاوره حقوقی وکیل […]