نفقه

نفقه نفقه عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم بهداشتی و درمانی و خدمه درحد متعارف. هرگاه زنی با شوهر خود دریک مسکن اقامت دارد اصل بر این است که این نیازها از جانب شوهرش تامین میشود؛ مگر اینکه زوجه خلاف آن را اثبات نماید. البته دراین خصوص نظرات مخالفی هم وجود دارد. اما زوجه […]

وکیل خانواده در فردیس

وکیل خانواده در فردیس یکی از دغدغه های یک زوج که در شرف مشکلات خانوادگی هستند داشتن وکیل خانواده در فردیس است که می تواند به عنوان یکی مسائلی یاد کرد که شاید با داشتن مشاوره حقوقی مناسب از مشکلات بیشتر جلوگیری کرد یا اینکه سعی کرد پیش آمدهای خوبی اتفاق بیافتد و در هر […]