نمونه وکالت نامه وکیل

نمونه وکالت نامه وکیل   نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: ……………………. مشخصات و ادرس وکیل و پایه: …………………….. به آدرس البرز، کرج، پل آزادگان، اطلاعات طرف : هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی موضوع وکالت نامه وکیل : مراجعه به کلیه مراجع قضایی اعم از دادگستری، اداره ثبت، مراجع غیر قضایی اعم […]