وکیل در اشتهارد

وکیل در اشتهارد وکیل در اشتهارد اشتهارد مرکز شهرستان اشتهارد در استان البرز واقع شده است که ز شهرهای باستانی ایران است  و فاصله آن با شهر تهران حدود ۱۲۲ کیلومتر و فاصله با شهر کرج حدود ۸۸ کیلومتر است. اشتهارد از طرف شمال به شهرستان نظرآباد و از طرف جنوب به ملارد و از […]