وکیل ثبتی در کرج

وکیل ثبتی در کرج مسائل مشکلات و مواردی که به ثبت و سند یک ملک مرتبط می شود از زمین مسکونی تجاری صنعتی و کشاورزی گرفته تا بنا و تجهیزاتی و تاسیساتی که در آنها احداث شده است گاهی اوقات با مسائلی روبرو میشوند که نیاز است برای حل آنها به دادگاه دادسرا یا شورای […]