وکیل در گوهردشت کرج

وکیل در گوهردشت کرج وکیل در گوهردشت کرج محله گوهردشت یا رجائی شهر در کرج جز مناطق پر تردد و شلوغ در کرج می باشد که با خیابان هایی نظیر خیابان مطهری چهارباندی خیابان اصلی گوهر دشت و چند خیابان کوچک به فلکه اصلی متصل می شوند و می توان گفت منطقه اصلی در غرب […]