وکیل در کرج جهانشهر

وکیل در کرج جهانشهر جهانشهر در مرکز شهر کرج یک محله کاملا مسکونی است که به ندرت دیده می شود که ساختمان های اداری یا تجاری داشته باشد اما از سمت شرق با خیابان طالقانی متصل می شود که تقریبا می توان گفت بیشترین مراکز تجاری و اداری در این محدوده واقع است. اگر در […]