وکیل دعاوی خانواده

وکیل دعاوی خانواده    دعاوی خانواده شامل: – وکیل برای طلاق – وکیل برای طلاق توافقی – صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه – استرداد جهیزیه – مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک – اعسار از پرداخت مهریه – الزام به تهیه مسکن مستقل – وکیل دعاوی خانوادگی – وکیل نفقه – وکیل مهریه […]

وکیل در مهرشهر

وکیل در مهرشهر شهرستان کرج و علی الخصوص شهر کرج با وجود داشتن گستردگی و تنوع قومیتی در آن باعث بروز موارد و مشکلاتی شده که باید توسط مجامع دعاوی حقوقی نظیر شوراهای حل اختلاف، دادگاههای عمومی و خانواده و دادسراها حل و فصل گردد. در این راستا خوب است بدانیم که ما بدون وکیل […]