وکیل مرکز مشاوران

وکیل مرکز مشاوران یکی از مراکز معتبری که به وکلای محترم این مجوز و اجازه را می دهد که بتوانند به شغل وکالت مشغول باشند مرکز مشاوران می باشد و اگر شخصی از آنجا اجازه رسمی داشته باشد به عنوان وکیل مرکز مشاوران شناخته می شود. البته به وکیل ماده 187 هم شناخته شده اند. […]